• គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជិត​១,៥​លាន​គ្រួសារ​កំ​ពុង​បាន​ទទួល​ផល​ពី​គោល​យោ​បាយ​ឥណ​ទាន​

  គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជិត​១,៥​លាន​គ្រួសារ​កំ​ពុង​បាន​ទទួល​ផល​ពី​គោល​យោ​បាយ​ឥណ​ទាន​

  ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​៣១​ មី​នា​ ឆ្នាំ​២០១៨ មាន​អ​តិ​ថិ​ជន​ជាង​១,៤៧៨​លាន​នាក់​ ជា​គ្រួ​សារ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ កំ​ពុង​បាន​ទទួល​ផល​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ឥណ​ទាន​ តាម​រយៈ​បណ្ដាញ​ធនា​គារ​គោល​ន​យោ​បាយ​សង្គម​ក្នុង​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។

 • បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ជន​បទ​

  បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ជន​បទ​

  បន្ត​ការ​អនុ​វត្ត​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១៩៥៦​/QĐ-TTg របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​លើ​គម្រោង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជា​​ជីវៈ​ដល់​ពល​ករ​-កា​រិ​នី​ជន​បទ​ដល់​ឆ្នាំ​២០២០​។ សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ខេត្ត​ត្រា​វិញ

 • អនុ​វត្ត​ម៉ឺង​ម៉ាត់ ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេច​ក្តី​សម្រេច​មជ្ឈិម​៧ នី​តិ​កាល​១២​ របស់​បក្ស​

  អនុ​វត្ត​ម៉ឺង​ម៉ាត់ ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេច​ក្តី​សម្រេច​មជ្ឈិម​៧ នី​តិ​កាល​១២​ របស់​បក្ស​

  គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​លើ​ប្រ​ព័ន្ធ​ ផ្សព្វ​ផ្សាយ​កម្ម​វិ​ធី​អនុ​វត្ត​សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​មជ្ឈិម​​៧ នី​តិ​កាល​១២ របស់​បក្ស​ ។ ចូល​រួម​អង្គ​សន្និ​បាត​មាន​កម្មា​ភិ​បាល​ស្នូល​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ និង​បក្ខ​ជន​ជាង​១១.០០០​នាក់ ដោយ​មាន​ដំ​ណរ​អា​សយ​ដ្ឋាន​ចំ​នួន​១០១ ក្នុង​ទូ​ទាំង​ក្រុង​កឹង​ធើ​។

 • តំបន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​មាន​ទឹក​ស្អាត​ប្រើ​ប្រាស់​

  តំបន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​មាន​ទឹក​ស្អាត​ប្រើ​ប្រាស់​

  មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទឹក​ស្អាត​និង​អ​នា​ម័យ​បរិ​ស្ថាន​ជន​បទ​ខេត្ត​កៀន​យ៉ាង ទើប​បើក​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ឃុំ​វិញ​ថាញ់​ ស្រុក​យ៉ុង​រៀង​ រួម​ចំ​ណែក​បង្កើន​ចំ​នួន​គ្រួ​សារ​​ប្រ​​ជា​​ជន​មាន​ទឹក​ស្អាត​ប្រើ​ប្រាស់​ស្រប​អ​នា​ម័យ​នៅ​ជន​បទ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​ឡើង​ដល់​៩៥​% ក្នុង​នោះ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​លេ​ីភូ​មិ​ភាគ​ផង​ដែរ​។

 • 24 - 33 ℃

  Có lúc có mưa

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ (ប្រភព: Vietcombank)
លេខកូដ ទិញ លក់
AUD 16,847 17,134
CHF 22,665 23,120
EUR 26,618 26,936
HKD 2,895 2,959
JPY 200 206
USD 23,010 23,080