• ជួយ​គ្នា​ចាក​ផុត​ភាព​ក្រី​ក្រ

  ជួយ​គ្នា​ចាក​ផុត​ភាព​ក្រី​ក្រ

  តឹង​អឹង​គឺ​ឃុំ​មាត់​ស​មុទ្រ​នៃ​ស្រុក​ង៉ុក​ហៀង ខេត្ត​កាម៉ា​វ មាន​អត្រា​គ្រួសា​រ​ក្រី​ក្រ​នៅ​ខ្ពស់​។ បង​ប្អូន​នា​រី​ភាគ​ច្រើន​ធ្វើ​កម្ម​ករ​សហ​គ្រា​ស​ឬ​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​រដូវ​កាល​ម៉្លោះ​ហើយ​ជីវ​ភាព​នៅ​ខ្វះ​មុខ​ខ្វះក្រោយ​មិន​លំនឹ​ង​។

 • ភាពផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ថាម​ដូង

  ភាពផ្លាស់​ថ្មី​នៅ​ថាម​ដូង

  អា​ស្រ័យ​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភរបស់​រដ្ឋ ទើប​ជីវ​ភាពជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ឃុំ​ថាម​ដូង ស្រុក​ម៉ីស្វៀ​ង ខេត្ត​សុក​ត្រាំង សន្សឹម​ៗត្រូវ​បាន​លើក​ស្ទួយ​មុខ​មាត់​ជន​បទ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​ច្រើន​។

 • អនុវត្ដល្អការងារគិតគូរជូនជនជាតិភាគតិច

  អនុវត្ដល្អការងារគិតគូរជូនជនជាតិភាគតិច

  ក្នុងរយៈពេលកន្លង ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខណ្ឌកៃរុាំង ក្រុងកឹងធើ បានជួយឲ្យមាមីងជនរួមជាតិខ្មែរ នៅភូមិភាគអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ លំ នឹងជីវភាព។

 • ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ផ្តើម​ពី​រ​បរ​ត្បាញ​កន្រ្តក​ជ័រ

  ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ផ្តើម​ពី​រ​បរ​ត្បាញ​កន្រ្តក​ជ័រ

  អា​ស្រ័យ​ដោយ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​និង​អនុ​វត្ត​ទម្រង់​រូប​ភាព​ត្បាញ​កន្រ្តក​ជ័រ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព មាន​ពល​ករ​ជន​បទ​ជា​ច្រើន ជា​ពិ​សេស​គឺ​បង​ប្អូន​នា​រី​នៅ​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ការ​ងារ​ធ្វើរកបាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​។

 • ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​ទទួល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត

  ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​ទទួល​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត

  ក​សិ​ករ​ជំ​នាញ ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​នៅ​ឃុំ​មួយ​ចំ​នួន​នៃ​​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង កំ​ពុង​ផ្ដុំ​កម្លាំង​ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ ដើម្បី​លក់​នា​រដូវ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត ឆ្នាំ​២០១​៨​។

 • អគ្គិស​នី​បំ​ភ្លឺ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

  អគ្គិស​នី​បំ​ភ្លឺ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

  រួម​ជា​មួយ​ខេត្ត​នា​នា​ ដូច៖ បាក​លីវ សុក​ត្រាំង ត្រា​វិញ កៀង​យ៉ាង បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន​លើ​គម្រោង​ “ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិស​នី​ជូន​គ្រួ​សារ​ដែល​គ្មាន​អគ្គិ​ស​នី សំ​ខាន់​គឺ​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​”។

 • គិតគូរជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរ

  គិតគូរជីវភាពជនរួមជាតិខ្មែរ

  ពេល​កន្លង​ហើយ ការ​អនុ​វត្ត​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ បាយ​សុខុ​មា​ល​ភាព​សង្គម​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច នៅ​ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង ត្រូវ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ។​

 • បើក​ទូ​លាយ​ទម្រង់​រូប​ភាពអ​ភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច

  បើក​ទូ​លាយ​ទម្រង់​រូប​ភាពអ​ភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច

  ក្រោយ​រយៈ​ពេល​ជាង​២​ឆ្នាំ​បង្កើត​ឡើង​វិញ ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ខ្នះ​ខ្នែង​ក្នុង​ការ​លុប​បំ​បាត់​ភាព​ក្រី​ក្រ ពិ​សេស​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។

 • ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ប្តូរ​របៀប​គិត របៀប​ធ្វើ

  ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ប្តូរ​របៀប​គិត របៀប​ធ្វើ

  មិន​ត្រឹម​តែ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធភាព​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន ចំ​ពោះ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង នៅទាំង​កសាង​គម្រោង​ផលិត​ក​សិ​កម្ម​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៦​-២០២០ ដើម្បី​កែ​លម្អ​សេដ្ឋ​កិច្ច លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​នោះ​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។

 • ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ

  ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ

  តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញឡុង ជីវភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ភូមិ​ភាគ​នា​នា ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​វិ​វឌ្ឍន៍ គឺ​អា​ស្រ័យ​កម្ម​វិធី​វិ​និ​យោគ​ទុនរបស់រដ្ឋ​។

 • គិត​គូរ​ជីវ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

  គិត​គូរ​ជីវ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

  ត្រា​ណុក​ជា​ភូមិ​ភាគ​មាន​មណ្ឌល​ឧស្សា​ហកម្ម​ធំ ម៉្លោះ​ហើយ​បក្ខ​ភាគ រដ្ឋ​អំ​ណាច​សង្កាត់​ត្រា​ណុក​ ខណ្ឌ​ប៊ិញ​ធ្វី ក្រុង​កឹង​ធើ ផ្តោត​ការ​យកត្តទុកដាក់ គិត​គូរ​ជីវ​ភាព​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​បាន​ល្អ​។

 • ព្រួត​ដៃ​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ

  ព្រួត​ដៃ​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ

  រយៈ​កាល​កន្លង ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ខេត្ត​បាក​លីវ បាន​កៀរ​គរ​រាល់​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ដោយ​មាន​​វិ​ធាន​ការ​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​។ ក្នុង​នោះ មាន​ទម្រង់​រូប​ភាព​ចាត់​មុខ​ការ​ឲ្យ​ស្ថា​ប័ន គណៈ ផ្នែក ថ្នាក់​ខេត្ត​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ បាន​នាំ​មក​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​និង​ចីរ​ភាព​។