• ខ្នះ​ខ្នែង​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ

  ខ្នះ​ខ្នែង​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ

  បង​ស្រី​ឡឹម​ធី​ផន នៅ​ភូមិ​ត្រឿង​ថ​២A ឃុំ​ត្រឿង​ឡុង ស្រុក​ផុង​ដៀង ជា​ស​មា​ជិក​ស​មា​គម​នា​រី ជនជាតិ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ក្នុង​ចំ​ណោម​ស​មូហ​ភាព បុគ្គល​នា​រី​ជន​ជាតិ នា​រី​អ្នក​កាន់​សា​ស​នា ចំ​នួន​២៧ ធ្វើ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពូ​កែ​ទើប​បាន​សមា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ក្រុង​កឹង​ធើ​ស្ងើច​សរ​សើរ​និង​ជូន​រង្វាន់​។

 • ជំ​នួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ

  ជំ​នួយ​ជន​រួម​ជាតិ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ

  គម្រោង​”ធនា​គារ​គោ” ​របស់​ស​មា​គម​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​វៀត​ណាម បាន​ក​កើត​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជំ​នួយ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​។ ដោយ​ឡែក​លើ​ភូមិ​សាស្ត្រ​ស្រុក​កូវ​ង៉ាង ខេត្ត​ត្រា​វិញ ទម្រង់​រូប​ភាព គម្រោង “ធ​នា​គារ​គោ​” របស់​ស​មា​គម​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​វៀត​ណាម បាន​បណ្ដាក់​ទុន​គោ​មេ​ចំ​នួន​៦០​ក្បាល​ដល់​គ្រួ​សារ​ចំ​នួន​៦០​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ចិញ្ចឹម​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥​មក​។

 • ទម្រង់​រូប​ភា​​ព​ចិញ្ចឹម​ព​ពែ​ដាក់​ទ្រុង

  ទម្រង់​រូប​ភា​​ព​ចិញ្ចឹម​ព​ពែ​ដាក់​ទ្រុង

  ទម្រង់​រូប​ភាព​ចិញ្ចឹម​ព​ពែdak’​​​ ទ្រុង​សម្រាប់​មុខ​សញ្ញា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ជិត​ក្រ និង​ជន​​រួ​ម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ឃុំ​ផុង​ភូ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​បង្ក​ជា​ប្រ​ភព​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​ជូន​គ្រួ​សារ​។

 • លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ការ​រស់​នៅ

  លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ការ​រស់​នៅ

  អ្នក​ស្រី​នាង​សម្បូរ ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង ឲ្យ​​ដឹង​៖ ការ​អនុ​វត្ត​ន៍​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​​បាយ​ជន​ជាតិ បាន​រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​​នៃ​ការ​រស់​នៅ​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

 • ជំ​នួយ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ

  ជំ​នួយ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ

  ជំ​នួយ​ដោះ​ស្រាយ​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​ពល​ករ​ជន​បទ គឺ​ជា​វិ​ធាន​ការ​មួយ​ជួយ​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ហូវ​យ៉ាង​។

 • ដាំដំ​ណាំរួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់

  ដាំដំ​ណាំរួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់

  តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​គី​ហីវ​ថាញ់ អ​នុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង មាន​គ្រួ​សារ​ខ្មែរជា​ច្រើន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត បាន​ជ្រើស​យក​ទម្រង់​រូប​ភាព​ដាំ​ដំ​ណាំ​រួម​ផ្សំ​រដូវ​ទឹក​ជំ​នន់ រក​បាន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​បង្គួរ​។

 • សេដ្ឋ​កិច្ច​សហ​ការ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក

  សេដ្ឋ​កិច្ច​សហ​ការ​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក

  រយៈ​ពេល​កន្លង ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ពង្រីក​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​នូវ​ទម្រង់​រូប​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​សហ​ការ​ក្នុង​ជន​រួ​ម​ជាតិ​ខ្មែរ​។

 • ភាព​វិ​វឌ្ឍន៍​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

  ភាព​វិ​វឌ្ឍន៍​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

  អា​ស្រ័យ​បាន​ទទួល​ផល​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស និង​រដ្ឋ ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដី​សង់​ផ្ទះ​​ ដី​​ផលិត​កម្ម ទុន​ពង្រីក​ការ​ផលិត អគ្គិស​នី និង​ទឹក​ស្អាត​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ដើម​។ អា​ស្រ័យ​ហេតុ​នោះ មាន​គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើន​បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ឈាន​ឡើង​ធូរ​ធារ​។

 • ឧបត្ថម្ភ​សហ​ករណ៍​អភិ​វឌ្ឍ​ចីរ​ភាព

  ឧបត្ថម្ភ​សហ​ករណ៍​អភិ​វឌ្ឍ​ចីរ​ភាព

  ស្រុក​ផ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ កំ​ពុង​ផ្ដុំ​កម្លាំង​ចង្អុល​ការ​កសាង​ពង្រឹង​និង​អភិ​វឌ្ឍ​សហ​ករណ៍​សំ​ដៅ​រួម​ចំ​ណែក​កសាង​ខឿន​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ស្រុក​អភិ​វឌ្ឍ​លើ​គ្រប់​វិ​ស័យ​។

 • ឌិញ​ខាញ់​ B​ ឈាន​ឡើង

  ឌិញ​ខាញ់​ B​ ឈាន​ឡើង

  ចុង​ឆ្នាំ​២០១៦ ភូមិ​ឌិញ​ខាញ់​B ឃុំ​ឌិញ​ម៉ូង ស្រុក​ថើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹង​ធើ គឺ​ជា​អង្គ​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​អង្គ​ភាព​ចំ​នួន​៥​ត្រូវ​បាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​ជូន​បណ័្ណ​សរ​សើរ​ ពី​​ព្រោះ​មាន​​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ចល​នា​ “ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​សាម​គ្គី​កសាង​ជីវ​ភាព​វប្ប​ធម៌​”។

 • ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក

  ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​នៅ​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក

  ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​ង៉ូវ​ឡាក ស្រុក​យ្វៀង​ហាយ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​​ប្រ​ភព​ទុន​វិ​និ​យោគ​របស់​រដ្ឋ ដើម្បី​ឈាន​ឡើង​ក្នុង​ជីវ​ភាព​។

 • គិត​គូរ​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ

  គិត​គូរ​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ

  អា​ស្រ័យ​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​គោល​ការណ៍ គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស និង​រដ្ឋ បាន​ជា​នៅ​តំ​បន់​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​របស់​ស្រុក​កេ​សាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ជីវ​ភាព​បាន​លំ​នឹង​។