• បង្កភាពជឿជាក់ជូនអ្នកជំងឺ

  បង្កភាពជឿជាក់ជូនអ្នកជំងឺ

  ច្រើនឆ្នាំកន្លង ដំណាក់សុខាភិបាលឃុំតាយវុាំង ស្រុកត្រឹងដេ (ខេត្តសុកត្រាំង) បានថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកសុខាភិបាលនិងប្រជាជនស្ងើចសរសើរអំពី របៀបបម្រើការថែទាំអ្នកជំងឺ។

 • អាសយដ្ឋានទំនុកចិត្ត

  អាសយដ្ឋានទំនុកចិត្ត

  ក្រោយពីរយៈកាល១៦ឆ្នាំសកម្មភាព កងជួរគ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរ ពហុព្យាបាលមណ្ឌលហ៊ុងហ្វា តែងពង្រីកបានល្អនូវតួនាទីភារកិច្ចរបស់ គ្រូពេទ្យ គឺលត់ដំសីលធម៌ បង្កើនចំណេះវិជ្ជា ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណ ភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន។

 • ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន កងជួរកម្មាភិបាលពេទ្យជនជាតិខ្មែរនិយាយរួម និងកងជួរជម្រើសតាំង និយាយដោយឡែកបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ គុណភាពរបស់កងជួរកម្មាភិបាលពេទ្យ នៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាល ស្រុកកើ-ដ ក្រុងកឹងធើ។

 • ជឿជាក់លើកម្មាភិបាលពេទ្យឃុំ

  ជឿជាក់លើកម្មាភិបាលពេទ្យឃុំ

  បង​ង្វៀន​វិញ​ត្វឹង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​តឹង​ម៉ី​ មាន​ប្រ​សាសន៍​៖ ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​ឃុំ​ជឿ​ជាក់​លើ​សមត្ថ​ភាព​នៃ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​របស់​កម្មា​ភិ​បាល ​ដំណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ឃុំ​តឹង​ម៉ី។​

 • សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

  សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

  រយៈពេលកន្លង ខេត្តហូវយ៉ាងបានផ្តុំកម្លាំងពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាល មូលដ្ឋាន ពិសេសគឺនៅតំបន់មានជនជាតិភាគតិចរស់នៅកុះករ។

 • បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

  បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

  លោកត្រឿងថាញ់សាង ប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុកកើ-ដ ក្រុង កឹងធើ ឲ្យដឹង៖ ចាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកកើ-ដ ត្រូវបាន បង្កើតនៅភូមិធើយហ្វា B ទីប្រជុំជនកើ-ដ

 • លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន

  លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន

  អាស្រ័យ​ដោយ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​រដ្ឋ​ ម៉្លោះ​ហើយ​ប្រ​ពន្ធ​មូលដ្ឋាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន​កសាង​យ៉ាង​សមរម្យ​ ឆ្លើយ​តប​តាម​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។

 • ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

  ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

  ចរិត​ស្លូត​បូត ចិត្ត​ល្អ អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​ជា​មួយ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ គឺ​ជា​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ជួប​ប្រា​ស្រ័យ​ជា​មួយ​វរ​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស​ I ង្វៀន​ប៊ិក​ពឿង​ នា​យិកា​រង​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធា​និង​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

 • ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជនបានល្អ

  ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជនបានល្អ

  ជា​មួយ​នឹង​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​អស់​ពី​ចិត្ត​មាន​បទ​ពិ​សោធន៍​ហើយ​មូលដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោគ​កសាង​គ្រប់​គ្រាន់​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិបាល​ថើយ​ថាញ់​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​(ក្រុង​កឹង​ធើ)​តែង​សម្រេច​ភារ​កិច្ច​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន។​បាន​ល្អ

 • អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  លោកគីហីវថាញ់ អនុប្រធានគណៈជនជាតិខេត្តហូវយ៉ាង ឲ្យដឹង ឆ្នាំ កន្លង ខេត្តហូវយ៉ាង អនុវត្តបានល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនជនរួមជាតិ ភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្ត។

 • អនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  អនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំឡឹម​កៀក ស្រុកថាញ់​ទ្រី ខេត្តសុកត្រាំង អនុវត្ត​បានល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំសុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជាជន បង្កបាន​ក្តីទុ​ក​ចិត្តដល់​អ្ន​ក​ជំ​ងឺ។ ពិសេស​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​គឺជា​អង្គភាព​នាំ​មុខ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​បង្ក្រាប​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​របស់​ស្រុក​។

 • ពង្រីកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  ពង្រីកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  រយៈពេលកន្លង ផ្នែកសុខាភិបាលខេត្តសុកត្រាំង បានផ្តោតការយកចិត្ត ទុកដាក់អនុវត្ត កសាងបទដ្ឋានសុខាភិបាលជាតិចំនួន១០។ មកទល់ ពេលនេះ ទូទាំងខេត្តសុកត្រាំង មាន៩៦/១០៩ឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជន សម្រេចលក្ខឋានជាតិស្តីពីសុខាភិបាល។ ផ្តើមពីនោះ បានឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការថែទាំសុខភាពបឋមជូនប្រជាជនភូមិភាគ។