• សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

  សម្រេចរួចរាល់សុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន

  រយៈពេលកន្លង ខេត្តហូវយ៉ាងបានផ្តុំកម្លាំងពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាល មូលដ្ឋាន ពិសេសគឺនៅតំបន់មានជនជាតិភាគតិចរស់នៅកុះករ។

 • បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

  បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

  លោកត្រឿងថាញ់សាង ប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុកកើ-ដ ក្រុង កឹងធើ ឲ្យដឹង៖ ចាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកកើ-ដ ត្រូវបាន បង្កើតនៅភូមិធើយហ្វា B ទីប្រជុំជនកើ-ដ

 • លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន

  លើកកម្ពស់គុណភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន

  អាស្រ័យ​ដោយ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​រដ្ឋ​ ម៉្លោះ​ហើយ​ប្រ​ពន្ធ​មូលដ្ឋាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​បាក​លីវ​ ត្រូវ​បាន​វិ​និ​យោគ​ទុន​កសាង​យ៉ាង​សមរម្យ​ ឆ្លើយ​តប​តាម​តម្រូវ​ការ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ភូមិ​ភាគ​។

 • ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

  ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

  ចរិត​ស្លូត​បូត ចិត្ត​ល្អ អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​ជា​មួយ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ គឺ​ជា​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ជួប​ប្រា​ស្រ័យ​ជា​មួយ​វរ​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស​ I ង្វៀន​ប៊ិក​ពឿង​ នា​យិកា​រង​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធា​និង​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

 • ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជនបានល្អ

  ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជនបានល្អ

  ជា​មួយ​នឹង​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​អស់​ពី​ចិត្ត​មាន​បទ​ពិ​សោធន៍​ហើយ​មូលដ្ឋាន​សម្ភារៈ​ត្រូវ​បាន​វិនិ​យោគ​កសាង​គ្រប់​គ្រាន់​ដំ​ណាក់​សុ​ខា​ភិបាល​ថើយ​ថាញ់​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ​(ក្រុង​កឹង​ធើ)​តែង​សម្រេច​ភារ​កិច្ច​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន។​បាន​ល្អ

 • អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  លោកគីហីវថាញ់ អនុប្រធានគណៈជនជាតិខេត្តហូវយ៉ាង ឲ្យដឹង ឆ្នាំ កន្លង ខេត្តហូវយ៉ាង អនុវត្តបានល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនជនរួមជាតិ ភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្ត។

 • អនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  អនុវត្តល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំឡឹម​កៀក ស្រុកថាញ់​ទ្រី ខេត្តសុកត្រាំង អនុវត្ត​បានល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំសុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជាជន បង្កបាន​ក្តីទុ​ក​ចិត្តដល់​អ្ន​ក​ជំ​ងឺ។ ពិសេស​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​គឺជា​អង្គភាព​នាំ​មុខ​ក្នុង​ការ​បង្ការ​បង្ក្រាប​រោគ​ឆ្លង​រាល​ដាល​របស់​ស្រុក​។

 • ពង្រីកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  ពង្រីកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

  រយៈពេលកន្លង ផ្នែកសុខាភិបាលខេត្តសុកត្រាំង បានផ្តោតការយកចិត្ត ទុកដាក់អនុវត្ត កសាងបទដ្ឋានសុខាភិបាលជាតិចំនួន១០។ មកទល់ ពេលនេះ ទូទាំងខេត្តសុកត្រាំង មាន៩៦/១០៩ឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជន សម្រេចលក្ខឋានជាតិស្តីពីសុខាភិបាល។ ផ្តើមពីនោះ បានឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការថែទាំសុខភាពបឋមជូនប្រជាជនភូមិភាគ។

 • ខេត្តកាម៉ាវ លើកកម្ពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  ខេត្តកាម៉ាវ លើកកម្ពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាពថែ​ទាំសុខ​ភាពជូន​ប្រ​ជាជន គណៈ​កម្មា​ធិ​ការប្រ​ជាជន​ខេត្ត​កាម៉ាវ បាន​ចង្អុល​ការផ្នែក​សុខា​ភិបា​ល ផ្សព្វផ្សាយ​ព្រមៗគ្នានូវ​វិធានការ​ទាំង​ឡាយ។ នោះគឺ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបា​ល​ទំ​នើប​ជា​បណ្តើរ​ៗ ដើម្បី​ប្រជាជន​គ្រប់រូប​បានផ្គត់​ផ្គង់សេវា​សុខា​ភិ​បាល ជា​មូល​ដ្ឋាន ព្រម​ទាំង​បាន​ជិ​ត​ដិតនិង​ប្រើប្រាស់​សេវា​សុខា​ភិបា​លប្រ​កបដោយ​គុណភាព​។

 • បង្ការជំងឺឲ្យកុមារនាពេលប្រសព្វរដូវធាតុអាកាសប្រែប្រួល

  បង្ការជំងឺឲ្យកុមារនាពេលប្រសព្វរដូវធាតុអាកាសប្រែប្រួល

   ផ្នែកសុខាភិបាលខេត្តបាកលីវកំពុងផ្សព្វផ្សាយវិធានការនានា សំដៅ បង្កើនការងារបង្ការជំងឺឲ្យកុមារក្នុងលក្ខណៈធាតុអាកាសប្រសព្វរដូវ ពិ សេសគឺជំងឺរលាកសួត រាករូស ពងដៃជើងមាត់ គ្រុនឈាម។ល។

 • ម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់រោគរាលដាល

  ម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់រោគរាលដាល

  បច្ចុប្បន្ន នៅលើភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្តសុក​ត្រាំង ទោះ​បី​មិន​ទាន់​មាន​ករណី​ណាឆ្លង​វី​រូស ZiKa ក៏​ដោយ​ប៉ុន្តែ​ស្ថាន​ភាពជំងឺ​គ្រុនឈាមកំ​ពុង​តែ​មានការប្រែប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ ម៉្លោះ​ហើយ​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​កំ​ពុង ផ្សព្វផ្សាយវិធាន​ការ ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​អាសន្ន​រោគរាលដាល​។

 • ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

  ថែទាំសុខភាពជូនប្រជាជន

   រយៈ​ពេលកន្លង កង​ជួរ​បុគ្គលិក​ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ទ្រឿង​ស្វឹ​ង​B ស្រុកធើយ​ឡាយ ក្រុង​កឹង​ធើ អនុវត្ត​បាន​ល្អកា​រ​ងារ​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន។ ឆ្លងតាម​រយៈនោះ ដំណាក់សុខា​ភិបាល​បាន​ជួយ​មាមីង​នឹង​នរចិត្ត​ពលកម្ម​ផលិត រៀន​សូត្រ រួមចំណែក​ជាមួយ​នឹងរដ្ឋអំ​ណាច​ភូមិ​ភាគ កសាង​ជន​បទថ្មី​។