• តឹង​សុើង​អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  តឹង​សុើង​អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  បន្ទាប់​ពី​បាន​វិនិ​យោគ​ទុន​កសាង​សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជាតិ ដំ​ណាក់​សុខា ​ភិបាល​ឃុំ​តឹង​សុើង ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ មាន​លក្ខណៈ​បន្ថែម​ដើម្បី​ថែ ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ ពិ​សេស គឺ​មា​មីង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។

 • ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ហូ​ដាក់​គៀង​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា ​ជន​បាន​ល្អ

  ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ហូ​ដាក់​គៀង​ថែទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា ​ជន​បាន​ល្អ

  ក្រោយ​ពី​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​បាន​រដ្ឋ​វិនិ​យោគ​ទុន​កសាង​សម​រម្យ ​បរិក្ខារ ពេទ្យ​បាន​ផ្គត់​ផ្គង់​គ្រប់​គ្រាន់ កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បាន​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​សម្រេច​បទដ្ឋាន​មក​។ ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ហូ​ដាក់​គៀង ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រជា​ជន​។

 • ក្រុង​កឹង​ធើ​ អភិ​វឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​គុណ​ភាព​ខ្ពស់

  ក្រុង​កឹង​ធើ​ អភិ​វឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបាល​គុណ​ភាព​ខ្ពស់

  អភិ​វឌ្ឍ​មូលដ្ឋាន​ផ្តល់​សេ​វា​កម្ម​សុខា​ភិបាល​នានា ​នៅ​តាម​ភូមិ​សាស្រ្ត តាំង​ទី​លំ​នៅ ដើម្បី​បង្ក​ឱកាស​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​គ្រប់​រូប ​ខិត​ជិត​ជា​មួយ​នឹង ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​កម្ម​ការ​ពារ​និង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​មាន​គុណ​ភាព​ខ្ពស់ ​គឺ​ជា​ភារ​កិច្ច​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ភារ​កិច្ច​ទាំង​ឡាយ​របស់​ក្រុង​កឹង​ធើ។

 • ខ្នះ​ខ្នែង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  ខ្នះ​ខ្នែង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​ត្វឹង​តឹក ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​អនុវត្ត​បាន​ល្អ​ការ​ងារ​ពិនិត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន។

 • ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បង្ការ​បង្រ្កាប​រោគ​ឆ្លង​រាល​ ដាល​នៅ​តំបន់​ជន​ជាតិ

  ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បង្ការ​បង្រ្កាប​រោគ​ឆ្លង​រាល​ ដាល​នៅ​តំបន់​ជន​ជាតិ

   រយៈ​ពេល​កន្លង ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ទាំង​ឡាយ​នៅ​ខេត្ត​បាក​លីវ បាន ខិតខំ​យ៉ាង​ពេញ​ទំ​ហឹង ដើម្បី​អនុ​វត្ត​ការ​ងារ​ជាក់​ស្តែង​ជា​ច្រើន​ប្រ​យោជ ន៍ គិត​គូរ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខភាព​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​បាន​ល្អ ពិសេស​គឺ ក្នុង​កិច្ច​ការ​លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​ប្រ​ជា​ជន ក្នុង​ការ​បង្ការ​បង្រ្កាប​រោគ​ឆ្លង​ រាល​ដាល​។ល។

 • ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​វីធ្វី សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

  ដំ​ណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​វីធ្វី សម្រេច​បទដ្ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

  ដំណាក់​សុខា​ភិបាល​ឃុំ​វីធ្វី ស្រុក​វីធ្វី ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង ទើប​នឹង​បង្កើន កម្រិត​កាល​ពី​ដើម​​ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ធានា​បម្រើ​ការ​ងារ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ បឋម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត។

 • ខ្នះ​ខ្នែង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  ខ្នះ​ខ្នែង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  ដោយ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ឆ្នាំ​២០១៤ ចំ​នួន​ករណី ជំងឺ​គ្រុន​ឈាម​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ឃុំ​ថើយ​ដុង ស្រុក​កើ-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ថយ​ចុះ​ពាក់​កណ្ដាល។

 • ដើម្បីឆ្នាំថ្មីសុខភាពមាំមួន

  ដើម្បីឆ្នាំថ្មីសុខភាពមាំមួន

  ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​សុក្រឹត​នូវ​ប្រ​ព័ន្ធ​សុខា​ភិ​បាល ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​ពិ​និត្យ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ ផ្នែក​សុខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​កសាង​ប្រ​ព័ន្ធ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​មូល​ដ្ឋាន និង​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ។

 • ខ្នះ​ខ្នែង​បង្ការ​បង្រ្កាប​រោគ​របេង

  ខ្នះ​ខ្នែង​បង្ការ​បង្រ្កាប​រោគ​របេង

  ចាប់​ពី​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ឃុំ​វៀង​អាង ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ជំ​រុញ​ការ​ចលនា​ជួយ​ប្រ​ជា​ជន​ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​បង្រ្កាប​រោគ​របេង ឃើញ​ថា​ចំ​នួន​អ្នក​កើត​រោគ​របេង​នៅ​ឃុំ​វៀង​អាង ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​។

 • ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ

  ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​បាន​ល្អ

  សំ​ណង់​ដែល​ត្រូវ​កសាង​ដំ​បូង​បង្អស់ ក្នុង​ចំ​ណោម​សំ​ណង់​ទាំង​ឡាយ នៅ​ពេល​ឃុំ​វិញ​ប៊ិញ ស្រុក​វិញ​ថាញ ក្រុង​កឹង​ធើ​បាន​បង្កើត នោះ​គឺ​ដំ​ណាក់​សុខា​ភិ​បាល​ឃុំ​វិញ​ប៊ិញ​។

 • ខ្នះ​ខ្នែង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  ខ្នះ​ខ្នែង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

  កន្លង​ហើយ ផ្នែក​សុខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង អនុ​វត្ត​បាន​សម្រេច​នូវ​សមិទ្ធិ​ផល​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន។ គុណ​ភាព​ពិ​និត្យ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ក៏​ត្រូវ​បាន​បំ​ពេញ​បន្ថែម ទាំង​បរិ​មាណ​ភាព​និង​គុណ​ភាព។

 • គប្បី​ឆាប់​វះ​កាត់​រោគ​រីក​ពោះ​វៀន​ធំ​ពី​កំ​ណើត

  គប្បី​ឆាប់​វះ​កាត់​រោគ​រីក​ពោះ​វៀន​ធំ​ពី​កំ​ណើត

  កន្លងហើយថ្មីៗ ក្រុមកម្មាភិបាលសុខាភិបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារ១ អាស្រ័យដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ដាវទ្រុងហីវ នាយករងមន្ទីរពេទ្យបានផ្ទេរ ជូនបច្ចេកទេសថ្មី អំពីការវះកាត់ ព្យាបាលរោគរីកពោះវៀនធំពីកំណើត ដល់វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងឡាយ នៅផ្នែកវះកាត់នៃមន្ទីរពេទ្យកុមារក្រុងកឹងធើ ។