05/04/2017 - 09:17

បុណ្យសម្ពោធផ្ទាំងសិលាអនុស្សាវរីយ៍ កេរដំណែលសាលា បណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាលជនជា

 អ្នកតំណាងចូលរួមកាត់ខ្សែបូសម្ពោធផ្ទាំងសិលាអនុស្សាវ រីយ៍។

កន្លងហើយ នៅទីប្រជុំជនជីនេ ស្រុកឡាកធ្វី ខេត្តហ្វាប៊ិញ បានប្រារព្ធ បុណ្យសម្ពោធ និងទទួលបណ្ណចំណាត់ថ្នាក់កេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្ត បដិវត្តន៍ថ្នាក់ខេត្ត សម្រាប់សាលាបណ្តុះបណ្តាលកម្មាភិបាលជនជាតិ ភាគតិចខាងត្បូង។ ដើមឆ្នាំ១៩៥៩ ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍នៃការ បណ្តុះបណ្តាល បំពាក់បំប៉ន ហ្វឹកហ្វឺនជូនកម្មាភិបាលនិងកូនចៅជន ជាតិភាគតិចភូមិភាគខាងត្បូង ប្រមូលផ្ដុំចេញទៅភូមិភាគខាងជើង។ ផ្ដើមពីសាលាបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានកម្មាភិបាលរាប់រយនាក់បានវិល ត្រឡប់មកកាន់សមរភូមិ នៅភូមិភាគខាងត្បូងចូលរួមប្រយុទ្ធរំដោះ ស្រុក ភូមិ; មានកម្មាភិបាល គ្រូបង្រៀន កូនចៅបណ្តាជនជាតិនៅភូមិ ភាគខាងត្បូងមានការរីកចម្រើន ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត មានសមមិត្តមួយចំនួនត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចសំខាន់ៗ ក្នុងស្ថាប័នបក្ស រដ្ឋ កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្នុងភូមិភាគនានាទូទាំងមាតុភូមិ។ មានរូបថត លេចធ្លោមួយចំនួននៅក្នុងពិធីបុណ្យ៖

ស្វឹងត្រឿង (គណៈកម្មាធិការជនជាតិ)  បកប្រែ៖ ថាច់សេរី

 

ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ខេត្តហ្វាប៊ិញ