19/04/2017 - 09:41

ពិធីជួបជុំនំប្រជាប្រិយណាមបូ នៅក្រុងកឹងធើ

ពិធីនេះប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ប្រមូលផ្តុំតូប ដាក់តាំងចំនួន២៥០ មកពីខណ្ឌ ស្រុកនានារបស់ក្រុងកឹងធើ និងខេត្ត ក្រុងចំនួន១៥ ក្នុងទូទាំងប្រទេស ព្រមជាមួយនឹងអង្គភាពនានា មកពី ប្រទេសមួយចំនួន  មានដូច៖ ប្រទេសកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី  ជប៉ុន ឥណ្ឌា ថៃ បារាំង និងកូរ៉េខាងត្បូង។  នៅក្នុងពិធីនេះ សិប្បករភូមិ ភាគនានានៅណាមបូ បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំប្រជាប្រិយប្រពៃណីចំ នួន៤៦ប្រភេទ៕

 

     នាដកាមកពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងសម្ដែងរបាំប្រពៃណី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                        សិប្បករបង្ហាញរបៀបធ្វើនំ។

 តូបដាក់តាំងប្រភេទនំប្រជាប្រិយ និងមណ្ឌលម្ហូបអាហារ។
ចែករំលែកអត្ថបទ
ពាក្យគន្លឹះ
ឥណ្ឌូនេស៊ី