លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "គោល​មា​គ៌ា​របស់​បក្ស"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 4

ការតភ្ជាប់ឆន្ទៈបក្សទឹកចិត្តប្រជាជន

ការតភ្ជាប់ឆន្ទៈបក្សទឹកចិត្តប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 20-01-2015

រយៈ​ពេល​កន្លង​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ឃុំ​ឌិញ​អាង​ស្រុក​ហ្គ​ក្វាវ​ (​គៀង​យ៉ាង​)​ បាន​ពង្រីក​នូវ​តួ​នា​ទី​ប្រ​វេ​ណី​ក្នុង​ការ​ច​ល​នា​ប្រ​ជា​ជន​អ​នុ​វត្ត​តាម​គោល​មា​គ៌ា​របស់​បក្ស​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។​ល​។​ ឃុំ​ឌិញអាង​​បច្ចុ​ប្បន្ន​មាន​អត្រា​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​៦​៥​%​ ក្នុង​ចំ​នួន​ប្រ​ជា​ជន​ស​រុប​របស់​ឃុំ​។​

Tag: លោក​ហ្វិញ​​មិញ​​វ៉ឹង

ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​៧០​% ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់

ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​៧០​% ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់ 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

នោះ​គឺ​ជា​ទិស​ដៅ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ទិស​ដៅសំ​ខាន់​ៗនៃ​គម្រោង​“ជំ​រុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់ និង​ឃោស​នា ចល​នា​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ ដំ​ណាក់​កាល២០១៧​-​២០២១ អា​ស្រ័យ​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​។

Tag: គោល​មា​គ៌ា​របស់​បក្ស

គំ​​រូ​​ក្នុង​​សហគមន៍

គំ​​រូ​​ក្នុង​​សហគមន៍ 

ធ្វើសមទិន 12-04-2018

ឆ្នាំ​​២០១៧ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​បាន​ទទួល​ស្គាល់​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​សហ​គមន៍​​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ចំ​នួន​១៨៤​នាក់​។ អ្នកទាំង​នេះ “ជា​ស្ពាន​ត​ភ្ជាប់​” ជួយ​ភូមិ​ភាគ​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ចលនា​ប្រជា​​ជន​និង​សហគមន៍​ប្រជា​ជ​ន​តាំង ទី​លំ​នៅ អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​ការណ៍ គោល​មា​គ៌ា​របស់​បក្ស​និង​គោល​ន​យោ​បាយ​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​ តួ​យ៉ាង​ដូច​លោក​ថាច់​សុើយ និង​លោក​សុើង​ណាត ជា​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​សហ​គមន៍​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​...​។

Tag: លោក​សុើង​ណាត

បង្កើន​តួ​នាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​

បង្កើន​តួ​នាទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ 

ធ្វើសមទិន 26-06-2018

បច្ចុ​ប្បន្ន ស្រុក​ឡុង​ភូ មាន​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគតិច​២៩​រូប​។ នេះជា​កម្លាំង​ស្នូល​ក្នុង​ការ​ងារ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ចល​នា​ប្រ​ជា​ជនអនុ​វត្ត​នូវ​គោល​ការណ៍ គោល​មា​គ៌ា​​របស់​បក្ស គោល​ន​យោ​បាយ​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​។

Tag: ព្រះ​តេជ​ព្រះ​គុណ​ថាច់​ថឿន