លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឃុំ​ធ្វឹង​ហឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន

អនុ​វត្ត​ល្អ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 22-06-2016

ឃុំ​ធ្វឹង​ហឹង ស្រុក​មុី​ទូ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង គឺ​ជា​ឃុំ​ក្រី​ក្រ មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​ជាង​៥០%។ ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​អាយ​នេះ ដោយ​បាន​រដ្ឋ​វិនិ​យោគ​ទុន មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារៈ គ្រឿង​បរិក្ខា​ពេទ្យ និង​កង​ជួរ​គ្រូ​ពេទ្យ​មាន​គ្រប់​ចំ​នួន ហេតុ​នោះ​ការ​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រ​សើរ​។

Tag: ឃុំ​ធ្វឹង​ហឹង