លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​យឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 5

ប្រសិទ្ធភាពនៃការចលនា "ទិវាដើម្បីអ្នកក្រ"

ប្រសិទ្ធភាពនៃការចលនា "ទិវាដើម្បីអ្នកក្រ" 

ធ្វើសមទិន 15-03-2016

ផ្តើម​ពី​មូល​និ​ធិ​ដើម្បី​អ្នក​ក្រ អាស្រ័យ​ដោយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​បំ​ផុស​ចលនា បាន​រួម​ចំ​ណែក​អនុវត្ត​ការងារ​សុ​ខុ​មាល​ភាព​សង្គម និង​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​ លុប​បំ​បាត់​ភាព​អត់​ឃ្លាន កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត។

Tag: តាម​​ប្រ​សាសន៍​លោក​យឿង​សា​ខា

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញឡុង ជីវភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ភូមិ​ភាគ​នា​នា ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​វិ​វឌ្ឍន៍ គឺ​អា​ស្រ័យ​កម្ម​វិធី​វិ​និ​យោគ​ទុនរបស់រដ្ឋ​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង

អូរ​ឡឹម​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី

អូរ​ឡឹម​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

លោក​ង្វៀន​តឹង​យឿង អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ឃុំ​អូរ​ឡឹម ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង រីក​រាយ​ចំ​ពោះ​ល្បឿន​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​របស់​ឃុំ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​បាន​យា៉ង​រ​លូន​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​យឿង

ការវិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ

ការវិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ 

ធ្វើសមទិន 12-03-2018

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តវិញឡុង បានអនុវត្តសម្រេចរួចរាល់នូវកម្មវិធី គម្រោងជាច្រើននៅ តំ​បន់​មានជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​។ ក្នុង​នោះ មាន​សំ​ណង់​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ បាន​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង

បង្ការ​ជំ​ងឺតាំង​ពី​មូល​ដ្ឋាន

បង្ការ​ជំ​ងឺតាំង​ពី​មូល​ដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 26-03-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង ការ​អនុ​វត្ត​នូវ​គោល​​ន​យោ​បាយ​សុ​ខា​ភិ​បាល និង​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព កម្លាំង​កាយ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច លើ​ភូមិសាស្រ្ត​ខេត្ត មាន​ការ​វិ​វឌ្ឍ​គួរ​ឲ្យ​មោទ​នៈ​។

Tag: បង​ស្រី​ថាច់​ធី​ហុង