លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 13

លើកកម្ពស់តួនាទីសម្រាប់នារីជនជាតិភាគតិច

លើកកម្ពស់តួនាទីសម្រាប់នារីជនជាតិភាគតិច 

ធ្វើសមទិន 08-03-2016

នា​​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល ទើបដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​នូវ​ផែន​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​សន្និ​ដ្ឋាន​លេខ​១៩៦​-TB​/​TW ចុះ​ថ្ងៃ១៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥ របស់​គណៈ​លេ​ខា​ស្តី​ពី​គម្រោង​ "បង្កើន​ការដឹក​នាំ​របស់​បក្ស​ក្នុង​ការ​ងារ សម​ភាព​ភេទ​ដើម្បី​ភាព​ជឿន​លឿនរបស់​នារី​ក្នុង​​ស្ថាន​ភាព​ថ្មី​"។

Tag: ​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច;

បង្ក​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រ​ក្រី

បង្ក​ការ​ងារ​ធ្វើ​ជូន​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រ​ក្រី 

ធ្វើសមទិន 01-04-2014

ក្រោយ​ពីរយៈ​ពេល​៣​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​គម្រោង​ការ​២៩៥​របស់​នា​យក​រដ្ឋ មន្រ្តី នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ស្តី​ពី "ជំ​នួយ​ស្រ្តី​រៀន​វិជ្ជា​ជីវៈ បង្ក​ការ​ងារ​ធ្វើ​ដំ​ណាក់​កាល​២០១០​-​២០១៥" ផ្តើម​ពី​គម្រោង​ការ​នេះ មាន​ស្រ្តី​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ស្រុក​យ៉ា​រ៉ាយ បាក​លីវ​បាន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ​។ល។

Tag: បង​ស្រី​លី​ធី​ចន្ទ

ផលិតផលបោះពុម្ពកាសែតជាផលិតផលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ
សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ

ផលិតផលបោះពុម្ពកាសែតជាផលិតផលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2014

អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​២​ឆ្នាំ​អនុវត្ត​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​២៤៧២ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល (ដំ​ណាក់​កាល​ឆ្នាំ​២០១២​-២០១៥) ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​លំ​បាក​ពិ​សេស​នៃ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ និង​ខេត្ត​បាក​លីវ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ កាន់​តែ​បាន​ខិត​ជិត​ជា​មួយ​នឹង​ផលិត​ផល​បោះ​ពុម្ព​កា​សែត ដើម្បី​បាន​ទទួល​ចំ​ណេះដឹង​ខាង​ច្បាប់ និង​អនុវត្ត​វិទ្យា​សាស្រ្ត បច្ចេក​ទេស​ក្នុង​ផលិត​កម្ម​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព។ល។

Tag: លោក​ស្រី​ត្រឹង​ធី​ហ្វារី

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចាកផុតពីភាពក្រីក្រដោយចីរភាព

បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចាកផុតពីភាពក្រីក្រដោយចីរភាព 

ធ្វើសមទិន 15-07-2014

ឆ្នាំ​​២០១៤​ គណៈ​​ចង្អុល​​ការ​​លុប​​បំ​​បាត់​​ភាព​​អត់​​ឃ្លាន កាត់​​បន្ថយ​​ភាព​​ក្រី​​ក្រ ខេត្ត​​បាក​​លីវ​​បាន​​ខិត​​ខំ​​កាត់​​បន្ថយ​​គ្រួ​សារ​​ក្រី​ក្រ​​បាន​​ចំ​​នួន​​៧.០០០ និង​​គ្រួ​​សារ​​ជិត​​ក្រ​​ចំ​​នួន​​៤.១៥០។ ដំ​​ណោះ​​ស្រាយ​​មួយ​​ក្នុង​​ចំ​​ណោម​​ដំ​​ណោះ​​ស្រាយ​ទាំង​​ឡាយ​​ដែល​​ខេត្ត​​កំ​​ពុង​​អនុ​​វត្ត គឺ​​ជំ​រុញ​​ស​កម្ម​​ភាព​​បណ្តុះ​​បណ្តាល​​វិជ្ជា​​ជីវៈ​​តាម​​សេច​​ក្តី​​សម្រេច​​១៩៥៦ របស់​​នា​យក​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី​​នៃ​​រដ្ឋា​​ភិ​​បាល​។

Tag: បង្រៀនរបរត្បាញ់បន្ទោះ

អនុ​វត្ត​ល្អ​គោល​នយោ​បាយ​ធា​នា​ហា​និភ័យ​សុខា​ភិ​បាល​នៅ​ឃុំ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន

អនុ​វត្ត​ល្អ​គោល​នយោ​បាយ​ធា​នា​ហា​និភ័យ​សុខា​ភិ​បាល​នៅ​ឃុំ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន 

ធ្វើសមទិន 05-07-2016

ឃុំ​មី​ឌឹក ក្រុង​ហា​តៀង ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​សេច​ក្តី​សម្រេច លេខ​២៤០៥ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ស្តី​ពី​ជំ​នួយ​វិនិ​យោគ​ទុន ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជំ​នួយ​អភិ​វឌ្ឍ ផលិត​កម្ម​សម្រាប់​ឃុំ​នានា​ដែល​លំ បាក​ពិ​សេស​ឃុំ​ព្រំ​ដែន ឃុំ​តំ​បន់​សុ​វត្ថិ​ភាព និង​ភូមិ ស្រុក​លំ​បាក​ពិ សេស​ក្នុង​នោះ មាន​ការ​ផ្តល់​ជំ​នួយ​ប័ណ្ណ​ធា​នា​ហា​និ​ភ័យ​សុខា​ភិ​បាល ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: ពូ​ចៅ​និញ

អភិវឌ្ឍការអប់រំជនជាតិតំបន់វាលរាបទន្លេគឺវឡុង

អភិវឌ្ឍការអប់រំជនជាតិតំបន់វាលរាបទន្លេគឺវឡុង 

ធ្វើសមទិន 03-11-2015

ក្រោយ​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​អនុ​វត្ត​សេច​ក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១០​៣៣/QĐ-TTg ស្ដី​ពី​ការ​អ​ភិ​វឌ្ឍន៍​អប់​រំ បណ្តុះ​បណ្តាល​និង​បង្រៀន​វិជ្ជា​ជីវៈ​តំ​បន់វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង ដំ​ណាក់កាល​២០១១​-២០១៥ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​​រដ្ឋា​ភិ​បាល គុណ​ភាព​អប់​រំ​ទូ​ទាំង​តំ​បន់​ត្រូវ​បាន​លើក​កម្ពស់ ក្នុង​នោះ​ការ​អប់​រំ​ជន​ជាតិ​​ក៏​មាន​ជំ​ហាន​រីក​ចម្រើន​។

Tag: លោកង្វៀន​ថាញ​ង្វៀន

កសាងរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ

កសាងរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ 

ធ្វើសមទិន 03-11-2015

ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ទើប​ចេញ​បទ​បញ្ជា ស្ដី​ពី​ជំ​រុញ​ខ្លាំង​ក្លា​ការ​អនុ​វត្តន៍ គ្រោង​ការ​កសាង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ផ្នែក​កសិ​កម្ម​ឡើង​វិញ តាម​ទិស​ដៅ​លើក​កម្ពស់​តម្លៃ​មុខ​ទំ​និញ បង្កើន​បន្ថែម និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរ​ភាព​។ ជា​ពិ​សេស គប្បី​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ

ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ 

ធ្វើសមទិន 16-08-2017

កន្លង​ផុត​១២​ឆ្នាំ​ នៅថ្ងៃ​១៣ ខែ​មិថុ​នា ឆ្នាំ​២០០៥ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៥២១/QĐ-TTg កំ​ណត់​យក​ថ្ងៃ១៩ ខែ​សី​ហា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំជា “ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ” ហើយ​នេះ​ក៏​ជា​ទិ​វា​ប្រ​ពៃ​ណី​របស់​នគរ​បាល​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: ​ភូមិ​ភាគ​នានា

លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​ជូន​កម្មា​ភិ​បាល​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ

លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​ជូន​កម្មា​ភិ​បាល​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 27-11-2017

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ ទើប​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​រួម​យោ​បល់​លើ​ពង្រៀង​”កម្ម​វិ​ធី​បំ ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​អំ​ពី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជូន​កម្មា​ភិ​បាល បុគ្គ​លិក​រដ្ឋ តាម​មុខ​សញ្ញា​៤​ក្រុម​ ” ។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​៧០​% ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់

ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជាង​៧០​% ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់ 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

នោះ​គឺ​ជា​ទិស​ដៅ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ទិស​ដៅសំ​ខាន់​ៗនៃ​គម្រោង​“ជំ​រុញ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អប់​រំ​ច្បាប់ និង​ឃោស​នា ចល​នា​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​និង​តំ​បន់​ភ្នំ ដំ​ណាក់​កាល២០១៧​-​២០២១ អា​ស្រ័យ​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​។

Tag: គោល​មា​គ៌ា​របស់​បក្ស