លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 21

ផលិតផលបោះពុម្ពកាសែតជាផលិតផលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ
សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ

ផលិតផលបោះពុម្ពកាសែតជាផលិតផលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ សម្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2014

អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​២​ឆ្នាំ​អនុវត្ត​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​២៤៧២ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល (ដំ​ណាក់​កាល​ឆ្នាំ​២០១២​-២០១៥) ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​តំ​បន់​លំ​បាក​ពិ​សេស​នៃ​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ និង​ខេត្ត​បាក​លីវ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ កាន់​តែ​បាន​ខិត​ជិត​ជា​មួយ​នឹង​ផលិត​ផល​បោះ​ពុម្ព​កា​សែត ដើម្បី​បាន​ទទួល​ចំ​ណេះដឹង​ខាង​ច្បាប់ និង​អនុវត្ត​វិទ្យា​សាស្រ្ត បច្ចេក​ទេស​ក្នុង​ផលិត​កម្ម​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព។ល។

Tag: លោក​ស្រី​ត្រឹង​ធី​ហ្វារី

អនុ​វត្ត​ល្អ​គោល​នយោ​បាយ​ធា​នា​ហា​និភ័យ​សុខា​ភិ​បាល​នៅ​ឃុំ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន

អនុ​វត្ត​ល្អ​គោល​នយោ​បាយ​ធា​នា​ហា​និភ័យ​សុខា​ភិ​បាល​នៅ​ឃុំ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន 

ធ្វើសមទិន 05-07-2016

ឃុំ​មី​ឌឹក ក្រុង​ហា​តៀង ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​សេច​ក្តី​សម្រេច លេខ​២៤០៥ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ស្តី​ពី​ជំ​នួយ​វិនិ​យោគ​ទុន ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជំ​នួយ​អភិ​វឌ្ឍ ផលិត​កម្ម​សម្រាប់​ឃុំ​នានា​ដែល​លំ បាក​ពិ​សេស​ឃុំ​ព្រំ​ដែន ឃុំ​តំ​បន់​សុ​វត្ថិ​ភាព និង​ភូមិ ស្រុក​លំ​បាក​ពិ សេស​ក្នុង​នោះ មាន​ការ​ផ្តល់​ជំ​នួយ​ប័ណ្ណ​ធា​នា​ហា​និ​ភ័យ​សុខា​ភិ​បាល ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: ពូ​ចៅ​និញ

កសាងរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ

កសាងរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ 

ធ្វើសមទិន 03-11-2015

ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ទើប​ចេញ​បទ​បញ្ជា ស្ដី​ពី​ជំ​រុញ​ខ្លាំង​ក្លា​ការ​អនុ​វត្តន៍ គ្រោង​ការ​កសាង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ផ្នែក​កសិ​កម្ម​ឡើង​វិញ តាម​ទិស​ដៅ​លើក​កម្ពស់​តម្លៃ​មុខ​ទំ​និញ បង្កើន​បន្ថែម និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរ​ភាព​។ ជា​ពិ​សេស គប្បី​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ការ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ

ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ 

ធ្វើសមទិន 16-08-2017

កន្លង​ផុត​១២​ឆ្នាំ​ នៅថ្ងៃ​១៣ ខែ​មិថុ​នា ឆ្នាំ​២០០៥ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៥២១/QĐ-TTg កំ​ណត់​យក​ថ្ងៃ១៩ ខែ​សី​ហា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំជា “ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ទូ​ទាំង​ប្រ​ជា​ជន​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​មាតុ​ភូមិ” ហើយ​នេះ​ក៏​ជា​ទិ​វា​ប្រ​ពៃ​ណី​របស់​នគរ​បាល​ប្រ​ជា​ជន​។

Tag: ​ភូមិ​ភាគ​នានា

លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​ជូន​កម្មា​ភិ​បាល​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ

លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​ជូន​កម្មា​ភិ​បាល​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 27-11-2017

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ ទើប​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​រួម​យោ​បល់​លើ​ពង្រៀង​”កម្ម​វិ​ធី​បំ ប៉ន​ចំ​ណេះ​ដឹង​អំ​ពី​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជូន​កម្មា​ភិ​បាល បុគ្គ​លិក​រដ្ឋ តាម​មុខ​សញ្ញា​៤​ក្រុម​ ” ។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

ផ្តល់​ប្រាក់​របប​​​គោល​ន​យោ​បាយ​តាម​​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ៤៩​និង​៦២ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​

ផ្តល់​ប្រាក់​របប​​​គោល​ន​យោ​បាយ​តាម​​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ៤៩​និង​៦២ របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ 

ធ្វើសមទិន 24-07-2018

បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ទី​បញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​យោ​ធា​ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី រៀប​ចំ​ផ្តល់​របប​ប្រាក់​គោល​ន​យោ​បាយ​ដល់​មុខ​សញ្ញា​ តាម​សេចក្តី​សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​៤៩ និង​៦២​របស់​នា​យក​​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ថាញ់​ទ្រី​។

Tag: ខេត្ត​សុក​ត្រាំង

បង្កើន​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​មាន​លក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ដល់​អ្ន​ក​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 31-07-2018

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​សេចក្ដី​សម្រេច​២៥​/២០១៨​/QĐ-TTg លុប​ចោល​សេចក្ដី​សម្រេច​១០​២/​២០០៩​/QĐ-TTg ថ្ងៃ​៧ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០០៩ ស្ដី​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ផ្ទាល់​ដល់​ប្រ​ជា​ជន​ឋិត​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ​នៅ​តំ​បន់​លំ​បាក​។ ជា​មួយ​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​នេះ នៅ​មាន​គោល​ន​យោ​បាយ​​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​អនុ​វត្ត​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​ ឈាន​ដល់​ការ​កាត់​បន្ថយ​គោល​ន​យោ​បាយ ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ទ​ទេ បង្កើន​គោលន​យោ​បាយ ឧបត្ថម្ភ​មាន​លក្ខ​ខ័ណ្ឌ​ជំ​រុញ​ភាព​ម្ចាស់​ការ​ខ្នះ​ខ្នែង​របស់​អ្នក​ក្រ​មាន​ឆន្ទៈ​ឈាន​ឡើង​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល

សន្និ​បាត​ជំ​រុញ​ដំ​ណើរ​ការ​វិ​និ​យោគ​​នៅ​​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ឆ្នាំ​២០១៨ សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​

សន្និ​បាត​ជំ​រុញ​ដំ​ណើរ​ការ​វិ​និ​យោគ​​នៅ​​ក្រុង​កឹង​ធើ​ ឆ្នាំ​២០១៨ សម្រេច​ជោគ​ជ័យ​ 

ធ្វើសមទិន 20-08-2018

សន្និបាតជំរុញដំណើរការវិនិយោគនៅក្រុងកឹងធើ ឆ្នាំ​២០១៨ ជា​មួួយ​នឹង​ប​ធាន​បទ “ចែក​រំ​លែក​សក្តា​នុ​ពល​ រួម​គ្នា​អភិ​វឌ្ឍន៍” ទើប​បាន​បញ្ចប់​នៅ​​ក្រុង​កឹង​ធើ​។ សន្និ​បាត​ក្រោម​អ​​ធិប​តី​ភាព​របស់​ស​មា​ជិក​កា​រិ​យា​ល័យ​ន​យោ​​បាយ នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក ព្រម​ជា​មួយ​នឹង​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​របស់​តំ​ណាង​ក្រ​សួង ផ្នែក​ មជ្ឈិម​និង​ភូមិ​ភាគ​ជិត​៦០០​រូប; សម្ព័ន្ធ​អគ្គ​ក្រុម​ហ៊ុន​ អា​ជីវ​​កម្ម​នៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​មួយ​អន្លើ​ដោយ​អង្គ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​នា​នា។​

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក​

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​លើ​គម្រោង​ចាត់​តាំង​ មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ 

ធ្វើសមទិន 18-09-2018

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ លោក​ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​សេច​ក្តី សម្រេច​ចិត្ត​លេខ​១០៦២/QĐ-TTg ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន លើ​គម្រោង​ចាត់​តាំង​ម​ហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ថ្នាក់​ស្រុក​ ខេត្ត​ លើក​​ទី​​III ឆ្នាំ​២០១៩ និង​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​វៀត​ណាម​ទូ​ទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទីII ឆ្នាំ​២០២០។

Tag: លោក​ង្វៀន​ស្វឹន​ភុក

សន្និបាតការងារបណ្ដុះបណ្ដាលជម្រើសកម្មាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ជូនអ្នកមានប្រជាប្រិយភាព

សន្និបាតការងារបណ្ដុះបណ្ដាលជម្រើសកម្មាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ជូនអ្នកមានប្រជាប្រិយភាព 

ធ្វើសមទិន 06-11-2018

ក្នុង​រយៈ​ពេល​២​ថ្ងៃ ២៥​-២៦ ខែ​តុ​លា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជ​ន​ជាតិ​រួម​ជា​មួយ​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​ហ្វឹក​ហាត់​ផ្ដល់​ព័ត៌​មាន​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ អនុ​វត្ត​សេច​ក្ដី​សម្រេច​ចិត្ត​ ១២/២០១៨/QĐ-TTg របស់​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​នៃ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ ស្ដី​ពី​លក្ខ​ខណ្ឌ​ជម្រើស​ ទទួល​ស្គាល់​អ្នក​មាន​​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ និង​គោល​ន​យោ​បាយ​ចំ​ពោះ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​ជូន​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​នៅ​ខេត្ត​ទាំង​​៣ គឺ​៖​សុក​ត្រាំង ត្រាវិញ និង​បាក​លីវ​។

Tag: សន្និ​បាត​ការ​ងារ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ជម្រើស​កម្មា​ភិ​បាល