លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ព្រះតេជព្រះគុណ ឡឹមទូលិន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រួមចំណែករក្សាវប្បធម៌ជនជាតិ

រួមចំណែករក្សាវប្បធម៌ជនជាតិ 

ធ្វើសមទិន 26-07-2017

ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ វត្តមហាទប់ ក្រុងសុកត្រាំង ខេត្តសុកត្រាំង បានរៀប ចំប្រគំភ្លេងពិណពាទ្យនៅក្នុងវត្ត ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទេសចរនិងរក្សាវប្ប ធម៌ប្រវេណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរ។ព្រះតេជព្រះគុណ ឡឹមទូលិន ព្រះពហុស្សូតវត្តមហាទប់ មានថេរដីកា ៖

Tag: ព្រះតេជព្រះគុណ ឡឹមទូលិន