លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "រដ្ឋ​​មន្ត្រី"

លទ្ធផលពី 11 - 20 ក្នុងចំណោម 12

ពិធីជួបជុំជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិច មន្ត្រីសង្ឃ អ្នកមុខអ្នកការបណ្តាសាសនា

ពិធីជួបជុំជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិច មន្ត្រីសង្ឃ អ្នកមុខអ្នកការបណ្តាសាសនា 

ធ្វើសមទិន 13-12-2016

គណៈចង្អុលការតីណាមបូ បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង រៀប​ចំ​ពិធី​ជួប​ជុំ​តំ​ណាង​ជាង​៦០០​អង្គ​និង​រូប ដែល​ជា​កម្មា​ភិ​បាល​ចូល​និ​វត្តន៍ អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច មន្ត្រី​សង្ឃ អ្នក​មុខ អ្នក​ការ​បណ្តា​សា​ស​នា និង​កម្មា​ភិ​បាល បុគ្គ​លិក អ្នក​រដ្ឋ​ការ​ក្នុង​ខេត្ត​។

Tag: អ្នកប្រវត្តិវិទូ

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​និង​ក្រ​សួង​អប់​រំ-បណ្តុះបណ្តាល​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​កម្ម​វិ​ធី​សហប្រ​តិបត្តិ​ការ​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨-២០២១

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​និង​ក្រ​សួង​អប់​រំ-បណ្តុះបណ្តាល​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​កម្ម​វិ​ធី​សហប្រ​តិបត្តិ​ការ​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៨-២០២១ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

ក្នុង​រយៈ​កាល​កន្លង ពិ​សេស​គឺ​ក្រោយពី​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ប្រ​កាស​ឲ្យ​ប្រើ​អនុ​ក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ការ​ងារ​ជន​ជាតិ​ (​អនុក្រឹត្យលេខ០៥/២០១១ /NĐ-CP ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ មករា ឆ្នាំ​២០១១​) ការ​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រវាង​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ និង​ក្រ​សួង​អប់​រំ-បណ្តុះ​បណ្តាល ត្រូវ​បាន​អនុ​វត្ត​​ជា​ប្រ​ចាំ​ហើយ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​ស៊ី​ជម្រៅ។

Tag: រដ្ឋ​​មន្ត្រី