លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក ថាច់រ៉ី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

គំរូរបស់លោកថាច់រ៉ី

គំរូរបស់លោកថាច់រ៉ី 

ធ្វើសមទិន 31-07-2017

លោក​​​ថាច់​រ៉ី អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ក្នុង​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរនៅ​ភូមិ​អូរ​តា​ពៅ ឃុំ​ដា​ឡុក ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ គាត់​តែង​ខ្នះ​ខ្នែង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ចលនា​គ្រួ​សារ​ញាតិ​មិត្ត​និង​ប្រ​ជា​ជន​មិន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ល្មើស​ច្បាប់ និង​សេច​ក្តី​កំ​ណត់​របស់​ភូមិ​ភាគ គិត​គូរ​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដំ​ណាំ សត្វ​ចិញ្ចឹម និង​ចូល​រួម​ការ​ពារ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​ភូមិ​ស្រុក។

Tag: លោក ថាច់រ៉ី