លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​ង៉ុក​ណាម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គិត​គូរ​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គិត​គូរ​ដល់​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 31-10-2017

រយៈ​ពេល​កន្លង អា​ស្រ័យ​អនុ​វត្ត​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ​ដល់​គ្រូ​បង្រៀន​និង​សិស្សា​នុសិស្ស​ខ្មែរ បាន​ជា​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ នៅ​ឃុំ​ថើយ​ស្វឹង ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ មាន​ការ​លូត​លាស់​យ៉ាង​ច្រើន។​

Tag: លោក​ង្វៀន​ង៉ុក​ណាម

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅថើយស្វឹង

ភាពផ្លាស់ថ្មីនៅថើយស្វឹង 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

ថើយ​ស្វឹង​ជា​ឃុំ​តំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រ​យាល​របស់​ស្រុក​កើ​-ដ ក្រុង​កឹង​ធើ នៅ​ជួប​លំ​បាក​ច្រើន​។ អា​ស្រ័យ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​វិនិ​យោគ​ទុន​របស់​រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់​ និង​ស្មារតី​ឧស្សាហ៍​ព្យា​យាម ខិត​ខំ​ឆ្លង​កាត់​លំបា​ក​រប​ស់​ប្រ​ជា​ជន ម្ល៉ោះហើយ​ជីវ​ភាព​របស់​មាមី​ង​នៅ​ទី​នេះ​បាន​ផ្លាស់​​​ថ្មី​ជា​វិជ្ជ​មាន​។

Tag: លោក​ង្វៀន​ង៉ុក​ណាម