លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស​​ I"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា 

ធ្វើសមទិន 07-03-2017

ចរិត​ស្លូត​បូត ចិត្ត​ល្អ អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​ជា​មួយ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ គឺ​ជា​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ជួប​ប្រា​ស្រ័យ​ជា​មួយ​វរ​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស​ I ង្វៀន​ប៊ិក​ពឿង​ នា​យិកា​រង​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធា​និង​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

Tag: វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស​​ I