លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 4

ខិត​ខំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​៥​មុខ​វិជ្ជា​ឯក​ទេស​កម្រ

ខិត​ខំ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​៥​មុខ​វិជ្ជា​ឯក​ទេស​កម្រ 

ធ្វើសមទិន 05-01-2016

សាស្រ្តា​ចារ្យ បណ្ឌិត​ផាម​វុាំង​លឹន នា​យក​មហា​វិទ្យា​ល័យ​វេជ្ជ​ឱសថ​សាស្រ្ត​កឹង​ធើ ឲ្យ​ដឹង​៖ ដល់​ឆ្នាំ​២០២០ វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​នឹង​មាន​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ចំ​នួន​១៥០​រូប ប្រ​ឡង​ជាប់​សញ្ញា​បត្រ​វគ្គ​ដំ​បូង​បង្អស់​ចំ​ណុះ​៥​មុខវិជ្ជា​ឯក​ទេស​កម្រ​។

Tag: បណ្ឌិត​ផាម​វុាំង​លឹន

ទឹក​ចិត្ត​របស់​គ្រូ​ពេទ្យ

ទឹក​ចិត្ត​របស់​គ្រូ​ពេទ្យ 

ធ្វើសមទិន 05-04-2016

ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​អាយ​នេះ​ វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស​ ងោ៉​ក្វេត​ ប្រ​ធាន​ផ្នែក​ពិ​និត្យ​ ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​ នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុ​ខា​ភិ​បាល​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ​ និង​វេជ្ជ​បណ្ឌិត ​ហេង​មិញ​ត្វឹង​ នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សុ​ខា​ភិ​បាល​ស្រុក​ចូវ​ថាញ់​ ខេត្ត​សុក ​ត្រាំង​ គឺ​ជា​គ្រូ​ពេទ្យ​គំ​រូ​អស់​ពី​ចិត្ត​ថែ​ទាំ​អ្នក​ជំ​ងឺ​។

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ងោ៉​ក្វេត

ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា

ទឹកចិត្តរបស់យុទ្ធនារីពេទ្យយោធា 

ធ្វើសមទិន 07-03-2017

ចរិត​ស្លូត​បូត ចិត្ត​ល្អ អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​ជា​មួយ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ គឺ​ជា​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍​របស់​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ជួប​ប្រា​ស្រ័យ​ជា​មួយ​វរ​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស​ I ង្វៀន​ប៊ិក​ពឿង​ នា​យិកា​រង​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធា​និង​ប្រ​ជា​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​។​

Tag: វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស​​ I

ឈាន​​ដល់​​កា​រ​ធ្វើ​​ឲ្យ​​អ្នក​​ជំ​ងឺ​​ពេញ​​ចិត្ត​​

ឈាន​​ដល់​​កា​រ​ធ្វើ​​ឲ្យ​​អ្នក​​ជំ​ងឺ​​ពេញ​​ចិត្ត​​ 

ធ្វើសមទិន 06-09-2017

ផ្នែក​វះ​កាត់​ប្រើ​ថ្នាំ​សណ្តំ​និង​ប្រ​ពោធ​កម្ម​នៃ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យា​បាល កៀង​យ៉ាង​​ ឈាន​ដល់​ការ​ផ្លាស់​ថ្មី​អា​កប្ប​កិ​រិ​​យា​បម្រើ​អ្នក​ជំ​ងឺ លើក​កម្ពស់​វិជ្ជា​ជីវៈ​ឯក​ទេស សំដៅ​ញុាំង​ឲ្យ​អ្នក​ជំ​ងឺ​ពេញ​ចិត្ត​។

Tag: វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ឯក​ទេស