លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សារ​​មន្ទីរ​ក្រុង​កឹង​ធើ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

បណ្តាសកម្មភាព នាខួបអនុស្សាវរីយ៍​៧២​ឆ្នាំ បដិ​វត្តន៍​សី​ហា​និង​ទិ​វា​បុណ្យជាតិ ថ្ងៃ២ កញ្ញា

បណ្តាសកម្មភាព នាខួបអនុស្សាវរីយ៍​៧២​ឆ្នាំ បដិ​វត្តន៍​សី​ហា​និង​ទិ​វា​បុណ្យជាតិ ថ្ងៃ២ កញ្ញា 

ធ្វើសមទិន 21-08-2017

សារ​មន្ទីរ​ក្រុង​កឹង​ធើ​ទើប​បើក​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​រូប​ថត “អំ​ណរ​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ ទិ​វា​បង្កើត​អា​ស៊ាន (ASEAN)​” តាំង​ពិព័រណ៍​រូប​ថត “ភូមិ​ឈូក​ទី​កំ​ណើត​អ៊ំ”​និង​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​អំ​ពី​ប​ធាន​បទ​ “សំ​លៀក​បំ​ពាក់​គ្រឿង​អលង្ការ​បណ្តា​ជន​ជាតិ​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​”។

Tag: បញ្ជាលេខ៦៨-CT/TW

ពិព័រណ៍​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ​ ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​​ ១៩៦៨

ពិព័រណ៍​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍​៥០​ឆ្នាំ​ ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​​ ១៩៦៨ 

ធ្វើសមទិន 03-01-2018

ដើម្បី​អប​អរ​សា​ទរ​ខួប​អនុស្សាវ​រីយ៍៧៣ឆ្នាំ ទិ​វា​បង្កើត​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជនវៀត​ណាម ៥០​ឆ្នាំ​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ទូ​ទៅ​និង​កុប​កម្ម​តេត​ម៉ូវ​ថឹង​១៩៦៨ និង​​អប​អរ​សាទ​របក្ស​រុង​រឿង-អប​អរ​សា​ទរ​និ​ទា​ឃរ​ដូវ​ម៉ូវ​ត្វឹក២០១៨

Tag: សារ​​មន្ទីរ​ក្រុង​កឹង​ធើ