លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សិល្ប​ក​រ​ចៅ​ម៉ែន​សា​រី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សិល្ប​កា​រិ​នី​​វ័យ​ក្មេង​មាន​ទេព​កោសល្យ

សិល្ប​កា​រិ​នី​​វ័យ​ក្មេង​មាន​ទេព​កោសល្យ 

ធ្វើសមទិន 31-10-2017

ក្រៅ​ពី​សមត្ថ​ភាព​ចង​ក្រង តម្លើង​កម្ម​វិ​ធី នាង​គន្ធា អាច​សម្ដែង​បាន​នូវ​ប្រ​ភេទ​សិល្បៈដ៏​វិ​សេស​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត ដូច​ជា៖ សិល្បៈ​ល្ខោន​យី​កេ និង​ចម្រៀង​ចា​ប៉ី​ដង​វែង​ជា​ដើម​។

Tag: សិល្ប​ក​រ​ចៅ​ម៉ែន​សា​រី