លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សុើង យ៉ែម​សម្បូរណ៍"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រួមចំណែកអភិរក្សសិល្បៈប្រពៃណី

រួមចំណែកអភិរក្សសិល្បៈប្រពៃណី 

ធ្វើសមទិន 06-09-2017

ថ្វីបើ​វ័យ​កាន់​តែ​ចាស់ ប៉ុន្តែ​សិល្ប​ករ សុើង យ៉ែម​សម្បូរណ៍ (រូប) នៅ​សង្កាត់​៨ ក្រុង​ត្រាវិញ ខេត្ត​ត្រា​វិញ នៅ​តែ​ខ្វល់​ខ្វាយ​នឹង​ការ​អភិ​រក្ស​វប្ប​ធម៌​ប្រវេ​ណី​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ ។

Tag: សុើង យ៉ែម​សម្បូរណ៍